เอส ที การ์ด (ประเทศไทย)


เอส ที การ์ด (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. เอส ที การ์ด (ประเทศไทย)
บริการรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

149 สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.

Address (English)

149 Sunthornkosa Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2249-8064, 0-2240-0416

Fax

0-2240-0416

%d bloggers like this: