เอส. ที. ฟิลเตอร์

info@stfilter.co.th


เอส. ที. ฟิลเตอร์

Full Description


บจก. เอส. ที. ฟิลเตอร์
ผลิตและจำหน่ายไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ไส้กรองอากาศ ไส้กรองไฮดรอลิกที่อยู่ (ภาษาไทย)

6/3 หมู่ 4 เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.

Address (English)

6/3 Moo 4, Ekkachai Rd., Bangkhunthian, Chomthong, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2415-0050-3, 0-2893-3570-3

Fax

0-2415-1708, 0-2893-3574

%d bloggers like this: