เอส.ที. โฮม ซัพพลาย

sthome2003@hotmail.com


เอส.ที. โฮม ซัพพลาย

Full Description


บจก. เอส.ที. โฮม ซัพพลาย
ให้คำปรึกษา จำหน่ายและซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

92 ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา

Address (English)

92 Ratyindi Rd., Hatyai, Hatyai, Songkhla

Zip code

90110

Tel.

0-7435-7892-3

Fax

0-7435-7891

Category (หมวดหมู่)

เอส.ที. โฮม ซัพพลาย

sthome2003@hotmail.com


เอส.ที. โฮม ซัพพลาย

Full Description


บจก. เอส.ที. โฮม ซัพพลาย
จำหน่ายและซ่อมเครื่องสั่นคอนกรีตที่อยู่ (ภาษาไทย)

92 ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา

Address (English)

92 Ratyindi Rd., Hatyai, Hatyai, Songkhla

Zip code

90110

Tel.

0-7435-7892-3

Fax

0-7435-7891

%d bloggers like this: