เอส.พี.ที. สเกล อินเตอร์

info@scalesinter.com


เอส.พี.ที. สเกล อินเตอร์

Full Description


บจก. เอส.พี.ที. สเกล อินเตอร์
จำหน่ายเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

35/503 หมู่ 3 สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

35/503 Moo 3, Sukhonthasawat Rd., Latphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2679-7080

Fax

0-2570-9108

%d bloggers like this: