เอส.เอส.โซลูชั่น

peter.sssolution@gmail.com


เอส.เอส.โซลูชั่น

Full Description


บจก. เอส.เอส.โซลูชั่น
The “One – Nut” Pump A fast maintenance air-driven Double Diaphragm Pump For Both Process And Simple Transfer Applications.ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1/28, B1/1 บ้าน ณ.นครินทร์ สุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.

Address (English)

1/28, B1/1 Supapong 3 Yak 8, Nongbon, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2330-9032

Fax

0-2330-9033

เอส.เอส.โซลูชั่น

peter.sssolution@gmail.com


เอส.เอส.โซลูชั่น

Full Description


บจก. เอส.เอส.โซลูชั่น
นำเข้าและจำหน่ายกาวอุตสาหกรรม กาวซิลิโคนที่อยู่ (ภาษาไทย)

1/28, B1/1 บ้าน ณ.นครินทร์ สุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.

Address (English)

1/28, B1/1 Supapong 3 Yak 8, Nongbon, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2330-9032

Fax

0-2330-9033

Category (หมวดหมู่)