เอส เอ็น เค ไลท์แอนด์คูล


เอส เอ็น เค ไลท์แอนด์คูล

Full Description


บจก. เอส เอ็น เค ไลท์แอนด์คูล
ผลิตและจำหน่ายโคมไฟ, หลอดไฟที่อยู่ (ภาษาไทย)

944-946 หมู่ 10 นวมินทร์ 145 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

944-946 Moo 10, Navamin 145, Navamin Rd., Khlong Kum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2510-0565-6, 0-2510-1485-6, 0-2510-1488

Fax

0-2510-0569

%d bloggers like this: