เอส.เอ.เจ.ไอ. (ประเทศไทย)

sales@sa-thai.com


เอส.เอ.เจ.ไอ. (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. เอส.เอ.เจ.ไอ. (ประเทศไทย)
ผลิต จำหน่าย ทำตามตัวอย่างฟิลเตอร์สเตนเลส สำหรับงานอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

48/267 หมู่ 1 รามคำแหง (สุขาภิบาล 3) แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

Address (English)

48/267 Moo 1, Ramkhamhaeng Rd., (Sukhaphibal 3), Saphansung, Saphansung, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2372-3035-7

Fax

0-2372-3038

เอส.เอ.เจ.ไอ. (ประเทศไทย)

sales@sa-thai.com


เอส.เอ.เจ.ไอ. (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. เอส.เอ.เจ.ไอ. (ประเทศไทย)
นำเข้าและจำหน่ายเครื่องล้างระบบอุลตราโซนิก สำหรับงานอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

48/267 หมู่ 1 รามคำแหง (สุขาภิบาล 3) แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

Address (English)

48/267 Moo 1, Ramkhamhaeng Rd., (Sukhaphibal 3), Saphansung, Saphansung, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2372-3035-7

Fax

0-2372-3038

Category (หมวดหมู่)

เอส.เอ.เจ.ไอ. (ประเทศไทย)

sales@sa-thai.com


เอส.เอ.เจ.ไอ. (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. เอส.เอ.เจ.ไอ. (ประเทศไทย)
ผลิตและนำเข้า Gas Sever และอุปกรณ์เชื่อมแก๊ส ด้ามเชื่อม ลวดเชื่อม สายแก๊ส สำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

48/267 หมู่ 1 รามคำแหง (สุขาภิบาล 3) แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

Address (English)

48/267 Moo 1, Ramkhamhaeng Rd., (Sukhaphibal 3), Saphansung, Saphansung, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2372-3035-7

Fax

0-2372-3038

เอส.เอ.เจ.ไอ. (ประเทศไทย)

sales@sa-thai.com


เอส.เอ.เจ.ไอ. (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. เอส.เอ.เจ.ไอ. (ประเทศไทย)
นำเข้าและจำหน่ายอินฟราเรดฮีตเตอร์ และฮีตเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

48/267 หมู่ 1 รามคำแหง (สุขาภิบาล 3) แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

Address (English)

48/267 Moo 1, Ramkhamhaeng Rd., (Sukhaphibal 3), Saphansung, Saphansung, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2372-3035-7

Fax

0-2372-3038

เอส.เอ.เจ.ไอ. (ประเทศไทย)

sales@sa-thai.com


เอส.เอ.เจ.ไอ. (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. เอส.เอ.เจ.ไอ. (ประเทศไทย)
นำเข้าและจำหน่ายสายพานลำเลียงและฟิลเตอร์สเตนเลส สำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

48/267 หมู่ 1 รามคำแหง (สุขาภิบาล 3) แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

Address (English)

48/267 Moo 1, Ramkhamhaeng Rd., (Sukhaphibal 3), Saphansung, Saphansung, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2372-3035-7

Fax

0-2372-3038