เอื้อวิทยาอุตสาหกรรม

uawithya@truemail.co.th


เอื้อวิทยาอุตสาหกรรม

Full Description


บจก. เอื้อวิทยาอุตสาหกรรม
ผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

7 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

7 Moo 14, Bangchan Industrial Estate, Serithai Rd., Minburi, Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2517-0507-9

Fax

0-2517-1868-9

Category (หมวดหมู่)