เอเจ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

services@ajstar.co.th


เอเจ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

Full Description


บจก. เอเจ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
จำหน่ายแฟ้มเอกสาร ใส้แฟ้ม อัลบั้มรูป กระเป๋าใส่แฟ้ม และวัสดุที่ใช้ผลิตภัณฑ์เม็ดพีพีที่อยู่ (ภาษาไทย)

324/25 อาคารบางนาเรสซิเดนซ์ สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

324/25 Bangna Residence Bldg., Sanpawud Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2744-8688-9, 0-2744-8588

Fax

0-2744-8589

เอเจ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

services@ajstar.co.th


เอเจ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

Full Description


บจก. เอเจ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องยางที่อยู่ (ภาษาไทย)

324/25 อาคารบางนาเรสซิเดนซ์ สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

324/25 Bangna Residence Bldg., Sanpawud Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2744-8688-9, 0-2744-8588

Fax

0-2744-8589

%d bloggers like this: