เอเชีย จีเนียล

info@ag.co.th


เอเชีย จีเนียล

Full Description


บจก. เอเชีย จีเนียล
จำหน่ายกล้องถ่ายภาพ กล้องดิจิทัล กล้องวิดีโอ การ์ดความจำและเครื่องพิมพ์ภาพถ่ายที่อยู่ (ภาษาไทย)

191/1 อาคารเอชเอสเอช ชั้น 9 พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

191/1 9th Fl., HSH Bldg., Rama III Rd., Bangkholaem, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2689-1700

Fax

0-2689-1717

เอเชีย จีเนียล

info@ag.co.th


เอเชีย จีเนียล

Full Description


บจก. เอเชีย จีเนียล
จำหน่ายสินค้าไอที ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

191/1 อาคารเอชเอสเอช ชั้น 9 พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

191/1 9th Fl., HSH Bldg., Rama III Rd., Bangkholaem, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2689-1700

Fax

0-2689-1717

เอเชีย จีเนียล

info@ag.co.th


เอเชีย จีเนียล

Full Description


บจก. เอเชีย จีเนียล
จำหน่ายเครื่องย่อยเอกสาร สามารถตัด ฉีก วัตถุ ให้เป็นชิ้นเล็กๆที่อยู่ (ภาษาไทย)

191/1 อาคารเอชเอสเอช ชั้น 9 พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

191/1 9th Fl., HSH Bldg., Rama III Rd., Bangkholaem, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2689-1700

Fax

0-2689-1717

เอเชีย จีเนียล

info@ag.co.th


เอเชีย จีเนียล

Full Description


บจก. เอเชีย จีเนียล
จำหน่ายเครื่องใช้และอุปกรณ์สำหรับสำนักงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

191/1 อาคารเอชเอสเอช ชั้น 9 พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

191/1 9th Fl., HSH Bldg., Rama III Rd., Bangkholaem, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2689-1700

Fax

0-2689-1717

เอเชีย จีเนียล

info@ag.co.th


เอเชีย จีเนียล

Full Description


บจก. เอเชีย จีเนียล
ติดตั้งและจำหน่ายเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ (พล็อตเตอร์)ที่อยู่ (ภาษาไทย)

191/1 อาคารเอชเอสเอช ชั้น 9 พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

191/1 9th Fl., HSH Bldg., Rama III Rd., Bangkholaem, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2689-1700

Fax

0-2689-1717

%d bloggers like this: