เอเซียคอมแพ็ค

sales@asiacompact.com, purchasing@asiacompact.com


เอเซียคอมแพ็ค

Full Description


บจก. เอเซียคอมแพ็ค

  • ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผ้าเบรก ดิสก์เบรก ก้ามเบรก
  • ผลิตและจำหน่ายผ้าเบรก ดิสก์เบรก อุปกรณ์รถยนต์


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

16/2 หมู่ 1 พระราม 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง สมุทรสาคร

Address (English)

16/2 Moo 1, Rama II Rd., Bangnamchuet, Mueang, Samutsakhon

Zip code

74000

Tel.

0-3481-2325

Fax

0-3481-2325 ต่อ 105

%d bloggers like this: