เอเซียไฟเบอร์

afcny6@ksc.th.com


เอเซียไฟเบอร์

Full Description


บมจ. เอเซียไฟเบอร์
จำหน่ายเม็ดไนลอน, เส้นใยไนลอน, เส้นด้ายไนลอนยืดที่อยู่ (ภาษาไทย)

33/133-136 สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.

Address (English)

33/133-136 Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2632-7071

Fax

0-2236-1982

เอเซียไฟเบอร์

afcny6@ksc.th.com


เอเซียไฟเบอร์

Full Description


บมจ. เอเซียไฟเบอร์
จำหน่ายเส้นใยไนลอน, เส้นด้ายไนลอนยืดที่อยู่ (ภาษาไทย)

33/133-136 สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.

Address (English)

33/133-136 Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2632-7071

Fax

0-2236-1982