เอเซีย แปซิฟิค (ประเทศไทย)

mkt@pakfood.co.th


เอเซีย แปซิฟิค (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. เอเซีย แปซิฟิค (ประเทศไทย)
ผลิต และส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งที่อยู่ (ภาษาไทย)

103 แขวงนนทรี เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

103 Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2295-1991

Fax

0-2295-2002

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: