เอ็กแซ็คท์ ออโต้พาร์ท

cxact_auto_parts@yahoo.com


เอ็กแซ็คท์ ออโต้พาร์ท

Full Description


บจก. เอ็กแซ็คท์ ออโต้พาร์ท
บริการงานด้านโลหะที่อยู่ (ภาษาไทย)

59/11 หมู่ 7 กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

59/11 Moo 7, Kingkaeo Rd., Rachathewa, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2738-4198-9

Fax

0-2738-4200

%d bloggers like this: