เอ็นเนอร์จี เซิฟ

service@energyserv.net


เอ็นเนอร์จี เซิฟ

Full Description


บจก. เอ็นเนอร์จี เซิฟ
จำหน่ายชุดอุปกรณ์ก๊าซซีเอ็นจี และรับติดตั้งการใช้ก๊าซเอ็นจีวีสำหรับรถบรรทุก-รถใหญ่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1339 อาคารอาวรรณ ชั้นเอ็ม ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

1339 Arwan Bldg., M Fl., Pracharat Sai 1 Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2587-4750-2

Fax

0-2587-4753