เอ็น อี เอส นัมเบอร์วัน เอเลเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส


เอ็น อี เอส นัมเบอร์วัน เอเลเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

Full Description


บจก. เอ็น อี เอส นัมเบอร์วัน เอเลเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส
จำหน่าย-ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ปรับปรุงลิฟท์และอุปกรณ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

16/66 เทียนชัยคอนโด ลาดพร้าว-วังหิน 47 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

16/66 Thianchai Condo, Ladphrao-Wanghin 47, Ladphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2931-6025

Fax

0-2931-6026