เอ็น.เอ็ม. เทคนิคอล เซ็นเตอร์

wallop.mahat@gmail.com


เอ็น.เอ็ม. เทคนิคอล เซ็นเตอร์

Full Description


บจก. เอ็น.เอ็ม. เทคนิคอล เซ็นเตอร์
บริการห้องปฏิบัติการสอบเทียบอุณหภูมิ มาตรฐาน มอก.17025ที่อยู่ (ภาษาไทย)

12 ล้วนเจืออนุสรณ์ 2 สุขุมวิท 70/3 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

12 Luanchuea Anusorn 2, Sukhumvit 70/3 Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2745-1600

Fax

0-2745-7676

%d bloggers like this: