เอ็มเอซี เอ็นเตอร์ไพรส์


เอ็มเอซี เอ็นเตอร์ไพรส์

Full Description


หจก. เอ็มเอซี เอ็นเตอร์ไพรส์
ผลิตและจำหน่ายกระดาษที่อยู่ (ภาษาไทย)

3531/128 มณีชวน แฉล้มนิมิตร 5 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

3531/128 Manichuan, Chalaemnimitr 5 Rd., Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2291-1281, 0-2292-1074-5

Fax

0-2291-1281

%d bloggers like this: