เอ็ม.ดี.เจริญผลรอกไฟฟ้า

md_hoist@yahoo.com


เอ็ม.ดี.เจริญผลรอกไฟฟ้า

Full Description


บจก. เอ็ม.ดี.เจริญผลรอกไฟฟ้า
จำหน่ายและติดตั้งรอกสลิง-รอกโซ่ไฟฟ้า มอเตอร์เกียร์-ลิฟต์ส่งสินค้า และรอกใช้แล้ว พร้อมอุปกรณ์และอะไหล่รอก เครนที่อยู่ (ภาษาไทย)

40/8 หมู่ 8 ราชพฤกษ์ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม.

Address (English)

40/8 Moo 8, Ratchapruek Rd., Bangchueaknang, Talingchan, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2410-4973, 0-2410-4595

Fax

0-2410-4973

เอ็ม.ดี.เจริญผลรอกไฟฟ้า

md_hoist@yahoo.com


เอ็ม.ดี.เจริญผลรอกไฟฟ้า

Full Description


บจก. เอ็ม.ดี.เจริญผลรอกไฟฟ้า
ออกแบบพร้อมติดตั้งลิฟต์บรรทุกสินค้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

40/8 หมู่ 8 ราชพฤกษ์ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม.

Address (English)

40/8 Moo 8, Ratchapruek Rd., Bangchueaknang, Talingchan, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2410-4973, 0-2410-4595

Fax

0-2410-4973