เอ็ม.ที. แมนูแฟคเจอริ่ง

mtcopack@truemail.co.th


เอ็ม.ที. แมนูแฟคเจอริ่ง

Full Description


บจก. เอ็ม.ที. แมนูแฟคเจอริ่ง
รับบรรจุหีบห่อแพ็คสินค้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

100/7 หมู่ 3 ราษฎร์พัฒนา แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม.

Address (English)

100/7 Moo 3, Ratphatthana Rd., Khlongsongtonnun, Latkrabang, Bangkok

Zip code

10520

Tel.

0-2918-3778

Fax

0-2918-4927

%d bloggers like this: