เอ็ม.วี.เอส. เทรดดิ้ง

info@mvstrading.com


เอ็ม.วี.เอส. เทรดดิ้ง

Full Description


หจก. เอ็ม.วี.เอส. เทรดดิ้ง
ผลิตหมุดติดป้าย สายคล้องป้าย ผีเสื้อ คอเสื้อ บรรจุภัณฑ์ ขึ้นรูปที่อยู่ (ภาษาไทย)

73/1 ยาสูบ 1 วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

73/1 Viphavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2272-1610-5

Fax

0-2272-1645

เอ็ม.วี.เอส. เทรดดิ้ง

info@mvstrading.com


เอ็ม.วี.เอส. เทรดดิ้ง

Full Description


หจก. เอ็ม.วี.เอส. เทรดดิ้ง
เฟอร์นิเจอร์ไม้เทียมที่อยู่ (ภาษาไทย)

73/1 ยาสูบ 1 วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

73/1 Viphavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2272-1610-5

Fax

0-2272-1645

เอ็ม.วี.เอส. เทรดดิ้ง

info@mvstrading.com


เอ็ม.วี.เอส. เทรดดิ้ง

Full Description


หจก. เอ็ม.วี.เอส. เทรดดิ้ง
ออกแบบและให้คำปรึกษาในการบรรจุหีบห่อ ด้วยวิธีการขึ้นรูปด้วยวัสดุ เช่น PS PVC, OPS, PP, PET, PLA, งานฉีดพลาสติกที่อยู่ (ภาษาไทย)

73/1 ยาสูบ 1 วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

73/1 Viphavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2272-1610-5

Fax

0-2272-1645

%d bloggers like this: