เอ็ม.เอ็กซ์เพรส

mexpress2000@gmail.com


เอ็ม.เอ็กซ์เพรส

Full Description


บจก. เอ็ม.เอ็กซ์เพรส
บริการรับส่งเอกสาร และพัสดุภัณฑ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

112/9 มหาทรัพย์คอนโด อาคาร 12 ชั้น 1 เกษตร-นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

112/9 12 Bldg., 1st Fl., Mahasap Condo, Kaset-Navamin Rd., Khlong Kum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2946-7981-2

Fax

0-2946-7982

%d bloggers like this: