เฮปต้า เอ็นจิเนียริ่ง

hepta@asiaaccess.net.th


เฮปต้า เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. เฮปต้า เอ็นจิเนียริ่ง
ให้คำปรึกษา ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, นำเข้าและจำหน่ายปั๊มน้ำที่อยู่ (ภาษาไทย)

36/20 หมู่ 5 ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

36/20 Moo 5, Latplakhao Rd., Anusavari, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2971-6925-6, 0-2971-7870-2

Fax

0-2971-6924, 0-2522-2270-2

%d bloggers like this: