เฮ้งไทยเชียง สติกเกอร์


เฮ้งไทยเชียง สติกเกอร์

Full Description


เฮ้งไทยเชียง สติกเกอร์
ผลิตและออกแบบสติกเกอร์ ป้ายสินค้า ฉีดพลาสติกและแปรรูปพลาสติกที่อยู่ (ภาษาไทย)

261/150-151 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.

Address (English)

261/150-151 Charansanitwong Rd., Bangkhunsri, Bangkoknoi, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2412-4989-90, 0-2866-6996-9, 0-2412-3294

Fax

0-2412-3294

Category (หมวดหมู่)

เฮ้งไทยเชียง สติกเกอร์


เฮ้งไทยเชียง สติกเกอร์

Full Description


เฮ้งไทยเชียง สติกเกอร์
บริการฉีดและแปรรูปพลาสติกที่อยู่ (ภาษาไทย)

261/150-151 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.

Address (English)

261/150-151 Charansanitwong Rd., Bangkhunsri, Bangkoknoi, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2412-4989-90, 0-2866-6996-9, 0-2412-3294

Fax

0-2412-3294

%d bloggers like this: