แก๊สมาเนีย


แก๊สมาเนีย

Full Description


บจก. แก๊สมาเนีย
นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ก๊าซที่อยู่ (ภาษาไทย)

328-328/1 บริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

328-328/1 Boripat Rd., Banbart, Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2949-7847-8, 0-2225-6113-4

Fax

0-2225-7488

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: