แดฮุน สยาม


แดฮุน สยาม

Full Description


บจก. แดฮุน สยาม
ผลิตเหล็กพืดสำหรับใช้การบรรจุหีบห่อและเครื่องมือต่างๆที่อยู่ (ภาษาไทย)

7/210 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง

Address (English)

7/210 Moo 6, Amata City Industrial Estate, Mabyangporn, Pluakdaeng, Rayong

Zip code

21140

Tel.

0-3895-6293-6

Fax

0-3895-6297

%d bloggers like this: