แทคทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมิคอล

tactteam@tec1995.com


แทคทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมิคอล

Full Description


บจก. แทคทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมิคอล
บริการจัดการระบบควบคุมคุณภาพน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

99/44 สุภาพงษ์ 1 ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.

Address (English)

99/44 Suphaphong 1, Srinakharin Rd., Nongbon, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2748-0113-4

Fax

0-2748-0110

%d bloggers like this: