แปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์

software@ptt.co.th, sale@ptt.co.th


แปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์

Full Description


บจก. แปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์
จำหน่ายและให้บริการกล้องวงจรปิดที่อยู่ (ภาษาไทย)

1632-1634 หมู่ 11 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

1632-1634 Moo 11, Latphrao Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2933-9301, 0-2514-8084

Fax

0-2539-1113

แปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์

software@ptt.co.th, sale@ptt.co.th


แปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์

Full Description


บจก. แปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์
จำหน่าย ติดต่อ ซ่อมและให้บริการตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX)ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1632-1634 หมู่ 11 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

1632-1634 Moo 11, Latphrao Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2933-9301, 0-2514-8084

Fax

0-2539-1113

Category (หมวดหมู่)

แปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์

software@ptt.co.th, sale@ptt.co.th


แปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์

Full Description


บจก. แปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์
รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต อพาร์ทเมนท์ หอพัก สำนักงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

1632-1634 หมู่ 11 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

1632-1634 Moo 11, Latphrao Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2933-9301, 0-2514-8084

Fax

0-2539-1113