แมททีเรียล ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล

info@msi.co.th


แมททีเรียล ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล

Full Description


บจก. แมททีเรียล ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล
ผลิตและจำหน่ายฉนวนป้องกันความร้อน เซรามิก โค้ตติ้งที่อยู่ (ภาษาไทย)

199/59-62 อาคารแลนด์โก้ ชั้น 3 วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

199/59-62 Landco Bldg., 3rd Fl., Viphavadi-Rangsit Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2616-0692-5

Fax

0-2616-0695

%d bloggers like this: