แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

maxtech-elevator@hotmail.com


แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

Full Description


บจก. แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส
จำหน่ายและติดตั้งลิฟต์ บริการซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ ดูแลรักษาลิฟต์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

171/1 โชคชัย 4 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

171/1 Chokchai 4, Latphrao Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2933-4061-2

Fax

0-2933-4060