แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984)

nattaya@sangchaigroup.com


แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984)

Full Description


หจก. แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984)
จำหน่ายเครื่องทำความเย็น และอุปกรณ์ ระบบเครื่องปรับอากาศที่อยู่ (ภาษาไทย)

283 หลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

283 Lanluang Rd., Wat Sommanut, Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2628-2600, 0-2280-3444

Fax

0-2628-2772, 0-2280-0352, 0-2628-0484-5, 0-2628-2001

%d bloggers like this: