แสงศิริบรรจุภัณฑ์


แสงศิริบรรจุภัณฑ์

Full Description


หจก. แสงศิริบรรจุภัณฑ์
รับทำกล่องของขวัญลูกฟูกที่อยู่ (ภาษาไทย)

20/51 หมู่ 5 เพชรเกษม 48 เพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.

Address (English)

20/51 Moo 5, Phetchakasem 48, Phetchakasem Rd., Bangduan, Phasicharoen, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2457-4827, 0-2869-4097

Fax

0-2457-0174

%d bloggers like this: