แอคทีฟ ซายน์

activeair@hotmail.com


แอคทีฟ ซายน์

Full Description


บจก. แอคทีฟ ซายน์
ระบบโอโซนบำบัดน้ำ บำบัดอากาศ เพื่อสลายความสกปรก สลายสารพิษและฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ (ภาษาไทย)

68/49 หมู่ 5 กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

68/49 Moo 5, Kingkaeo Rd., Rachathewa, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2738-8482, 0-2738-8484

Fax

0-2738-8494

Category (หมวดหมู่)

แอคทีฟ ซายน์

activeair@hotmail.com


แอคทีฟ ซายน์

Full Description


บจก. แอคทีฟ ซายน์
ระบบโอโซนบำบัดน้ำ บำบัดอากาศ เพื่อสลายความสกปรก สลายสารพิษและฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ (ภาษาไทย)

68/49 หมู่ 5 กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

68/49 Moo 5, Kingkaeo Rd., Rachathewa, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2738-8482, 0-2738-8484

Fax

0-2738-8494

%d bloggers like this: