แอร์ลิช

ehrlich1@bkk.loxinfo.co.th


แอร์ลิช

Full Description


บจก. แอร์ลิช
นำเข้าเครื่องล้างอัดขยายภาพสี มินิแล็บมือสอง ดิจิทัลมินิแล็บที่อยู่ (ภาษาไทย)

134/2 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง ปทุมธานี

Address (English)

134/2 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Rd., Bangkadi, Mueang, Pathumthani

Zip code

12000

Tel.

0-2963-9080-5

Fax

0-2963-9008

%d bloggers like this: