แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย)


แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย)
ศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

72/127 สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.

Address (English)

72/127 Somdetphrachaotaksin Rd., Bukkhalo, Thonburi, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2473-7900

Fax

0-2466-0245

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: