แอลพีเอ็น เอเลเวเทอร์ แอนด์ เอสคาเลเทอร์


แอลพีเอ็น เอเลเวเทอร์ แอนด์ เอสคาเลเทอร์

Full Description


บจก. แอลพีเอ็น เอเลเวเทอร์ แอนด์ เอสคาเลเทอร์
จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ซ่อมบำรุงและปรับปรุงลิฟต์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 เฉยพ่วง วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

333 Lao Peng Nguan 1 Bldg., Cheypuang, Viphavadi-Rangsit Rd., Chomphol, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2618-8000-7

Fax

0-2618-8019