แอลแคนแพ็คเกจจิ้ง สตรองแพ็ค


แอลแคนแพ็คเกจจิ้ง สตรองแพ็ค

Full Description


บมจ. แอลแคนแพ็คเกจจิ้ง สตรองแพ็ค
ผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เช่น ถุงใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มที่อยู่ (ภาษาไทย)

19 หมู่ 13 กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

19 Moo 13, Kingkaeo Rd., Rachathewa, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2750-2240-5, 0-2312-4122-9

Fax

0-2312-4133, 0-2312-4679

%d bloggers like this: