แอ็กซิส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์

axis627@ksc.th.com


แอ็กซิส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์

Full Description


บจก. แอ็กซิส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์
ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และงานสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ (ภาษาไทย)

62/7 วิภาวดี 42 วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

62/7 Viphavadi 42, Viphavadi-Rangsit Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2579-3976, 0-2941-0572, 0-2941-0572, 0-2941-1295

Fax

0-2579-3976

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: