แอ็พพลายเคมีคอลอินดัสตรี้

aci@bkk.a-net.net.com


แอ็พพลายเคมีคอลอินดัสตรี้

Full Description


บจก. แอ็พพลายเคมีคอลอินดัสตรี้
ผลิตและจำหน่ายเม็ดพีวีซีที่อยู่ (ภาษาไทย)

260 นิคมอุตสาหกรรมบางปู 4 พัฒนา ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ

Address (English)

260 Bangpoo Industrial Estate, 4, Phatthana Rd., Phraekasa, Mueang, Samutprakan

Zip code

10280

Tel.

0-2323-1642-3

Fax

0-2323-9195

%d bloggers like this: