โชเซน อินดัสเทรียล


โชเซน อินดัสเทรียล

Full Description


บจก. โชเซน อินดัสเทรียล
ผลิต จำหน่าย รับจ้างและประดิษฐกรรมด้วยโลหะ รับจ้างเชื่อม กลึงที่อยู่ (ภาษาไทย)

59/9 หมู่ 7 กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

59/9 Moo 7, Kingkaeo Rd., Rachathewa, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2738-4104

Fax

0-2738-4104

%d bloggers like this: