โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

apcthailandnet@gmail.com


โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จำหน่ายเครื่องรับโทรทัศน์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และ Deflection Yoke เครื่องเสียง เครื่องเล่นวีดีทัศน์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

700/402 หมู่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง ชลบุรี

Address (English)

700/402 Moo 7, Don Hua Lor, Mueang, Chonburi

Zip code

20000

Tel.

0-3821-4900-9

Fax

0-3821-4891-9

%d bloggers like this: