โปรฟาสซิโน

fascinocare@gmail.com


โปรฟาสซิโน

Full Description


บจก. โปรฟาสซิโน
ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

979 อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.

Address (English)

979 Arunamarin Rd., Siriraj, Bangkoknoi, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2411-4455

Fax

0-2411-4223

โปรฟาสซิโน

fascinocare@gmail.com


โปรฟาสซิโน

Full Description


บจก. โปรฟาสซิโน
ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

979 อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.

Address (English)

979 Arunamarin Rd., Siriraj, Bangkoknoi, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2411-4455

Fax

0-2411-4223

%d bloggers like this: