โปรไดร์ฟซิสเต็ม

sales@prodrives.co.th


โปรไดร์ฟซิสเต็ม

Full Description


บจก. โปรไดร์ฟซิสเต็ม
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

5/29 ศรีนครินทร์ 46/1 ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.

Address (English)

5/29 Srinakharin 46/1, Srinakharin Rd., Nongbon, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2138-3544-6

Fax

0-2138-3542-3

Category (หมวดหมู่)

โปรไดร์ฟซิสเต็ม

sales@prodrives.co.th


โปรไดร์ฟซิสเต็ม

Full Description


บจก. โปรไดร์ฟซิสเต็ม
จำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมการขับเคลื่อน ความเร็วมอเตอร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

5/29 ศรีนครินทร์ 46/1 ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.

Address (English)

5/29 Srinakharin 46/1, Srinakharin Rd., Nongbon, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2138-3544-6

Fax

0-2138-3542-3