โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย)

service@prominent.co.th, pfc@prominent.co.th


โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย)
ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน และจำหน่ายปั๊มจ่ายน้ำยาเคมีที่อยู่ (ภาษาไทย)

2991/7 ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

2991/7 Latphrao Rd., Khlongchan, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2376-0008-12, 0-2370-1610-3

Fax

0-2376-0013

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: