โพลีเฟล็กซ์ มีเดีย


โพลีเฟล็กซ์ มีเดีย

Full Description


บจก. โพลีเฟล็กซ์ มีเดีย
แปรรูปพลาสติก อะครีลิกที่อยู่ (ภาษาไทย)

857 หมู่ 12 สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

857 Moo 12, Sukhumvit 103 Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2743-2291-3

Fax

0-2743-2294

%d bloggers like this: