โพลี เบลท์ เท็ค

sale@polybeltstech.com


โพลี เบลท์ เท็ค

Full Description


บจก. โพลี เบลท์ เท็ค
จำหน่ายสายพาน มู่เล่ และระบบส่งกำลังที่อยู่ (ภาษาไทย)

100, 102 เฉลิมเขตร์ 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

100, 102 Chaloemkhet 2 Rd., Watthepsirin, Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2224-3762

Fax

0-2226-1309

โพลี เบลท์ เท็ค

sale@polybeltstech.com


โพลี เบลท์ เท็ค

Full Description


บจก. โพลี เบลท์ เท็ค
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อยาง สายพานรถยนต์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

100, 102 เฉลิมเขตร์ 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

100, 102 Chaloemkhet 2 Rd., Watthepsirin, Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2224-3762

Fax

0-2226-1309

โพลี เบลท์ เท็ค

sale@polybeltstech.com


โพลี เบลท์ เท็ค

Full Description


บจก. โพลี เบลท์ เท็ค
จำหน่ายสายพาน มู่เล่ และระบบส่งกำลังที่อยู่ (ภาษาไทย)

100, 102 เฉลิมเขตร์ 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

100, 102 Chaloemkhet 2 Rd., Watthepsirin, Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2224-3762

Fax

0-2226-1309

โพลี เบลท์ เท็ค

sale@polybeltstech.com


โพลี เบลท์ เท็ค

Full Description


บจก. โพลี เบลท์ เท็ค
จำหน่ายสายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง ท่อยางน้ำ-น้ำมัน-ไฮโดรลิค มู่เล่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

100, 102 เฉลิมเขตร์ 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

100, 102 Chaloemkhet 2 Rd., Watthepsirin, Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2224-3762

Fax

0-2226-1309