โพไลท์ แมสเซนเจอร์ เซอร์วิส

polite_s@hotmail.com


โพไลท์ แมสเซนเจอร์ เซอร์วิส

Full Description


บจก. โพไลท์ แมสเซนเจอร์ เซอร์วิส
รับ-ส่งเอกสาร พัสดุภัณฑ์ ในเมืองและปริมณฑลที่อยู่ (ภาษาไทย)

2341/26 พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.

Address (English)

2341/26 Rama IV Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2654-5252, 0-2359-1313

Fax

0-2654-5225

%d bloggers like this: