โยนิโส

sak04@ksc.th.com


โยนิโส

Full Description


บจก. โยนิโส
จำหน่ายสินค้าสำหรับการใช้ในโรงงาน เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานระบบต่างๆที่อยู่ (ภาษาไทย)

436/12 ลาดพร้าว 47 (สะพาน 2) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

436/12 Latphrao 47, Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2933-3955, 0-2933-3241

Fax

0-2538-8344

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: