โรงงานรวมอุตสาหกรรม


โรงงานรวมอุตสาหกรรม

Full Description


บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม
ผลิตและจำหน่ายด้ายเย็บผ้า สิ่งทอที่อยู่ (ภาษาไทย)

142 ลาดพร้าว 80 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

142 Latphrao 80, Latphrao Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2514-1191-4

Fax

0-2538-4248