โรงงานสมุดแสงฟ้า


โรงงานสมุดแสงฟ้า

Full Description


บจก. โรงงานสมุดแสงฟ้า
ผลิตสมุดโรงเรียน กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสารที่อยู่ (ภาษาไทย)

103/4 หมู่ 10 เพชรเกษม 49 เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.

Address (English)

103/4 Moo 10, Phetchakasem 49, Phetchakasem Rd., Bangkhae, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2801-3940-5

Fax

0-2801-3864

%d bloggers like this: